KENTSEL DÖNÜŞÜM

Anasayfa > Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Riskli Yapı Süreci

Riskli yapıların süreçleri hakkında bilgi almak için inceleyiniz…

Faiz Desteği

Kentsel dönüşümde faiz desteği hakkında bilgi almak için inceleyiniz…

Kira Yardımı Klavuzu

Kentsel dönüşümde kira yardımı hakkında bilgi almak için inceleyiniz…

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Protokol Yapılmış Bankalar

Kanun kapsamında anlaşma yapılmış olan bankaların listesini inceleyiniz…

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar

Yetki verilen kurum ve kuruluşlar listesini incelemek için ilgili bakanlık sayfasına gidiniz.

FAİZ DESTEĞİ:

6306 sayılı Kanun kapsamında, yapısı riskli olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Bakanlığımızca faiz desteği verilmektedir. 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkanları ile yapmak ya da edinmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmektedir.

FAİZ DESTEĞİ ESASLARI

Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.

Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.

Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir. Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.

Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir. Faiz destekli krediler, Bakanlıkça onaylandıkları ilgili tarihte geçerli olan Bakanlar Kurulu Kararı veya Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine tabidir. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurulmuş olması gerekir. Bu Karar kapsamında Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren bir yıldır.

FAİZ DESTEĞİ GERİ ÖDEMESİ

Bankalar  tarafından  sağlanacak  kredilere  verilecek  faiz  desteği  ödemeleri,  Bakanlıkça belirlenerek hesaptan gerçekleştirilir.

Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.

Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.

Kredi TürüFaiz Desteği Oranı (Yıllık)Azami Anapara Ödemesiz Dönem (Yıl)Azami Vade (Yıl)Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı için Üst Limit
Güçlendirme Kredisi400 Baz Puan21050.000,00 TL
Konut Yapım Kredisi400 Baz Puan210125.000,00 TL
Konut Edinme Kredisi400 Baz Puan110125.000,00 TL
İşyeri Yapım Kredisi300 Baz Puan27125.000,00 TL
İşyeri Edinme Kredisi300 Baz Puan17125.000,00 TL

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Protokol Yapılmış Bankalar

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilerde sağlanacak faiz desteğine ilişkin Bakanlığımız ile protokol imzalayan Bankalar aşağıda sıralanmıştır:

1– AKBANK T.A.Ş.

2– ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

3-ALTERNATİF BANK A.Ş.

4-DENİZBANK A.Ş.

5-QNB FİNANSBANK A.Ş.

6-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

7-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

8-ING BANK A.Ş.

9-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

10-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

11-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

12-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

13-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

14-ŞEKERBANK T.A.Ş.

15-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

16-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

17-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.