İMSİAD TARİHÇE

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ, SANAYİCİLERİ ve
İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TARİHÇESİ

Günümüzde Bursa
Günümüzde Bursa hem coğrafi konumu itibariyle hem de sosyo-ekonomik yapısıyla önemli bir cazibe merkezi durumundadır. Bursa’nın her anlamdaki çekiciliği kente karşı ilgiyi arttırırken göçler ve yoğunlaşan nüfus ile birlikte ülkemiz ortalamasının üzerindeki bir oranda büyümeyi de beraberinde getirmektedir.
Bugün itibariyle nüfusu bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa’nın nüfusunun ilerleyen yıllarda daha da artacağını tahmin etmek zor değildir.
İşte bu aşamada artan nüfusun konut ihtiyaçları ile birlikte kentsel dönüşümün gereklilikleri noktasında inşaat sektörünün önemi giderek artmaktadır.
Diğer taraftan, 2023’de Dünya’nın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemizde ekonominin lokomotifini, meydana çıkarttığı katma değer ve istihdamın büyüklüğü ile hiç kuşkusuz inşaat sektörü oluşturmaktadır.
İşte böylesine stratejik bir sektörde ve Türkiye’nin ticaret ve sanayi merkezi konumunda olan Bursa’da İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) 15.11.2011 tarihinde Adil Gökçadır Başkanlığı’nda kurulmuştur.
İMSİAD olarak kurulduğumuz 2012 yılından bu yana sürekli artan bir ivme ile sektörümüzün gelişmesi ve planlı kentleşmenin hayata geçirilmesi adına birbirinden önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve buna aralıksız devam ediyoruz.
Bursa’nın ruhsatlı yapılarının üçte birini inşa eden bir güç durumunda olan 200’ün üstünde seçkin İMSİAD üyesi sanayicimiz ve işadamımız, üretimden istihdama, yatırımdan vergiye kadar Bursa ve ülke ekonomisine fayda sağlarken, sektörün geleceğine yatırım yapmaktadır.
Bize ne mutlu ki, İMSİAD, kısa sürede kendi sektöründe, ülke çapında örnek gösterilen bir iş dünyası kuruluşu haline gelmiştir.