HAKKIMIZDA

İnşaat sektörünün kamuoyunda layıkıyla temsil edilmesi, yaşanan sorunlara ortak akılla çözüm aranması, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör arasında etkin iletişimin sağlanması ve bu seçkin kuruluşlar arasındaki sinerjinin ortaya çıkarılması için, kurumsal yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak, 2011 yılında sayın Adil Gökçadır tarafından kurulan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), Bursa’da inşaat sektörünün öncü firmalarını aynı çatı altında buluşturmayı başarmıştır. 

2011 yılında kurulduğu günden bugüne Bursa inşaat sektörü adına önemli çalışmalara imza atan İMSİAD, 2023 Ocak ayından bugüne sayın Şeref Demir yönetiminde yol almaktadır. 

İMSİAD’ın bugün, iki yüze yakın üyesi bulunmaktadır ve bu rakam, İMSİAD Yönetimimiz ve Sicil Komisyonumuz’un istekli ve titiz çalışmaları neticesinde her geçen gün artmaktadır. İMSİAD, nitelikli üye profiliyle Bursa ve ülkemiz inşaat sektörü için kalite çıtasını daha da yukarılara taşıma misyonuyla çalışmalarına yenilerini eklemektedir.

Gayrimenkul pazarlama uzmanlarını, akademisyenleri kamu kurumlarının il müdürlerini, Bursa ve Ankara’dan karar alıcıları kendi seminer salonu ve dijital platformlarda Üyeleriyle buluşturan İMSİAD, yine üyelerine yönelik mega projelere teknik inceleme gezileri, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım; üniversite, belediye ve farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği gibi her geçen gün artan ciddi çalışmalara imza atmaktadır.

Bursa’da ruhsatlı yapıların yarıya yakınını inşa eden bir güç durumunda olan İMSİAD üyesi sanayici ve işadamlarımız, üretimden istihdama ve yatırımdan vergiye kadar Bursa ve ülke ekonomisine fayda sağlarken, İMSİAD ile de inşaat sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadırlar.

Bu doğrultuda İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak, sektörün gelişmesine katkı koyacak eğitim programları, ulusal ve uluslararası fuar katılımları, mega projelere teknik inceleme gezileri, İMSİAD Sanayici Müteahhit Buluşmaları, üniversite-sektör temsilcileri buluşmaları ve belediyelerle iş birlikleri gibi önemli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Bursamız ve ülkemizde hayalini kurduğumuz yapılaşmaya en hızlı şekilde ulaşabilmemiz için sadece sorunlarımızı söylemekle kalmayıp, komisyonlarımızda çalışıyor ve kendi geliştirdiğimiz çözüm önerilerimizi yerel ve ulusal makamlarla paylaşıyoruz.

İnşaat sektörünün bütün sorunlarını gündeminde tutan İMSİAD olarak, Bursamız ve ülkemizin en öncelikli kentsel ihtiyacı olan kentsel dönüşüm için de sonuç odaklı çalışmalar yapmaktayız. Bu çerçevede, Bursamız ve ülkemizde afet riski taşıyan çöküntü bölgelerini; sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutların her birine önem vererek, mahalle dokusunu koruyarak, kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. 

Bize ne mutlu ki; İMSİAD, seçkin üyeleri, düzenlediği nitelikli etkinlikler ve geliştirdiği çözüm önerileri ile inşaat sektörünün kentimizdeki sözcülüğünü üstlenmiş, ayrıca Bursa’nın en aktif iş dünyası kuruluşlarından biri olmuştur.

Şeref Demir
İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı