İMSİAD MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

İnşaat müteahhidi ve inşaat malzemeleri üreten sanayici üyelerimiz ile sektörümüze;
Yerel ve evrensel değerlere sahip, dürüst, dinamik ve çalışkan, girişimci, gelişime açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bir yapılanmada,
İşlerini geliştirmelerine, sorunlarının çözülmesine, birlik beraberlik içinde olmalarını sağlayarak, tanıtımlarına katkıda bulunmak,
İnşaat sektörünü geleceğe hazırlamak, bilgi ve değer üretir hale getirmek suretiyle, kaliteli yapıları inşa edderek gelecek nesillerin uygun şartlarda ve uygun yapılarda yaşamasını sağlamak, kentsel dönüşüme öncü ve yol gösterici olmak,
İnşaat sektörünün gereklilikleri doğrultusunda teknolojik ve bilimsel gelişmelerin de yardımıyla birlikte, iyileştirme ve sürdürülebilirlik tesis etmek.

VİZYONUMUZ

İnşaat müteahhidi ve inşaat malzemeleri üreten sanayici üyelerimiz ile sektörümüzün;
Sorunları ile gereksinimlerini belirleyerek çözüm üretmek amacıyla ilgili makamlara iletip üyelerimizin ve sektörümüzün sözcüsü olmak,
Hak ve adalet ölçüsünde serbest ticaret kurallarının yerleşmesine katkı sağlamak,
Sektörümüz genelinde yapılan üretim ile verilen hizmetlerin kalitesini sürekli arttırmak,
Mesleki değişim ve gelişmeleri yakından takip edip paylaşarak, üyelerimize yeni ufuklar açmak,
Paylaşımı esas alarak, kentsel dönüşüm başta olmak üzere yeni ve etkin projeler üretip, ortaya çıkacak toplumsal bilinç ve başarıları ekonomik faydaya dönüştürecek yapılanmaların oluşumunu sağlamak,
Yerel, ulusal ve gerektiğinde uluslararası kurumlar ile iş birliği yaparak, üyelerimizin ve sektörümüzün ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına ve gelişmesine katkıda bulunmak,
Öncelik her zaman insanların uygun binalarda yaşamaları ve güvenlikleri olmak koşuluyla, çevresel duyarlılıkları da göz önünde bulundurarak, insanların yaşam kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır.